Công Đoàn

Công Đoàn Công Ty

Một số hình ảnh hoạt động của công đoàn Được diễn ra hằng năm.

  • Tổ Chức Sinh Nhật Tập Thể Cho Nhân Viên, Công Nhân.
  • Tổ chức lễ chào mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3.
  • Tổ Chức vui chơi nghỉ mát hằng năm.
  • Tổ chức hội thao.
  • Tổ chức liên hoan tất niên cuối năm.
  • Tổ chức lớp học Tin học cho Công nhân.