Quy Trình Sản Xuất Thùng

Quy Trình Sản Xuất Thùng

Nguyên Liệu ( Giấy Cuộn ) --> Máy Dợn Sóng --> Giấy Tấm ( Bán Thành Phẩm 1) --> Máy In FLEXO hoặc Máy Bồi--> Giấy Tấm Đã In ( Bán Thành Phẩm 2 ) --> Máy Bế Dập Hoặc Máy Cắt Khe --> Giấy Tấm Định Hình ( Bán Thành Phẩm 3 ) --> Máy Dán Hoặc Đóng Ghim --> Thành Phẩm --> Cột, Chất Palet --> Nhập Kho Thành Phẩm.

View More