Ý Tưởng Trong Thiết Kế " Thùng Carton "
Bảo Vệ Môi trường " XANH - SẠCH - ĐẸP "
Bảo Vệ Hàng Hóa " An Toàn Sản Phẩm "
Ở Đâu Có Bạn - Ở Đó Có Chúng Tôi!

Đẹp Mắt Khách Hàng & An Toàn Sản Phẩm

“Nice to customers – Safety products”


Giới Thiệu Chung

Công Nghệ Sản Xuất

Sản Phẩm Tiêu Biểu


Khách hàng Chính


TÂN TẤN LỘC rất cảm ơn tất cả các khách hàng đã cùng đồng hành trong những năm qua !

Liên Hệ


Lô N5, Đường D4-N8, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN LỘC

icon 1 Lô N5, Đường D4-N8, KCN Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

icon 2 0274-3652921, 0274-3652922

icon 3www.tantanloc.com.vn